Een veilig verblijf
Parkhotel Horst
Discount slider image

Een veilig verblijf

 Fijn dat u er bent. 

 

Natuurlijk boekt u hier tegen de laagste prijs, maar uw gezondheid is op dit moment veel belangrijker. Daarom laten u wij graag weten wat het hotel doet om u veilig te kunnen ontvangen, zodat u met een gerust hart op reis kan.

 

Maatregelen bekijken

Onze website Andere boekingssites
Beste prijsgarantie
Gratis WiFi
Speciale arrangementen
Betaal met iDeal
 1. Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

Huisregels

Voor uw en onze veiligheid.

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen het hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels:

 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand direct bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde handbrandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand. Gebruik bij brand in geen geval liften.
 • Bij incheck dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken is mogelijk voor personen ouder dan 18 jaar.
 • Het overleggen van een geldig ID bewijs is verplicht.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s. Eenieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met de huisregels dienen te worden opgevolgd. Opmerkingen kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Bij calamiteiten aanwijzingen volgen van het personeel van het hotel.
 • Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 12:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel kan leiden tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Wij vragen voor de kamersleutel uitgifte een borg van € 75,00 contant, of het achterlaten van een print van uw creditcard, ter garantie. De borg zullen wij bij uitcheck retourneren, mits de suite in de juiste staat wordt achtergelaten.
 • Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.

Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken als er geen brand is.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor reparaties- en/of vernieuwingskosten.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben in het hotel en op de parkeerterrein (dit geldt ook voor slagroompatronen / lachgas). Mochten we dit aantreffen dan kan het management u verzoeken om het hotel te verlaten. 
 • Overlast te veroorzaken voor een ander in of om het hotel o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • De kamer te bezetten met meer dan het aantal personen waarvoor gereserveerd is.
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt € 300,00 reinigingskosten en/ of geleden schade in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen wij de voorrijkosten van de brandweer à € 400,00 aan u doorbelasten.
 • Bepaalde versiering te gebruiken in de kamer zoals bijvoorbeeld confetti. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast. Bij onze receptie kunt u informeren welke decoratie wel of niet is toegestaan.
 • Kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.

 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van het hotel.